A A A A

Belanghoudersbijeenkomst 2018

HÉT GESCHIKTE MOMENT

Een filosofische Belanghoudersbijeenkomst

 
20 februari 2018. Meer dan tweehonderd beleidsmakers, bestuurders en belangstellenden uit de regio komen samen op het voormalige CHV-terrein in Veghel. Gastheren zijn BrabantWonen, BrabantZorg, GGZ Oost Brabant en Ons Welzijn. Zij organiseren hun gezamenlijke belanghoudersbijeenkomst rond het centrale thema sociale innovatie. Mooie, inspirerende voorbeelden passeren de revue, deze middag. Met als hoogtepunt een filosofisch inzicht: we hebben tijd genoeg. Er zijn zelfs twee soorten tijd!

Complexe regels en wetgeving, organisaties die langs elkaar heen werken, diensten die niet helpen en die we toch aanbieden… Het ontlokt bestuurder Adrie van Osch de verzuchting: we krijgen er jeuk van. Herkenbaar. Maar hoe komen we van die jeuk af? Hoe breng je jezelf en elkaar nu in een situatie waarin je het huidige systeem durft te ontmantelen en échte innovatie mogelijk maakt? 

Lees verder >